Archeologijo objektas "Trakų salos pilis" >> "1990-1992 m. archeologinių tyrimų rezultatai"

Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=346&FId=800

PAVADINIMAS: 1990-1992 m. archeologinių tyrimų rezultatai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
1990-1992 m. buvo tęsiami archeologiniai tyrimai Trakų salos pilies P kazematuose ir PR bokšte. Jų metu nustatytas įėjimų į patalpas autentiškas aukštis, rasti laiptų pakopų fragmentai, atkastos kazematuose buvusių krosnių liekanos. Krosnys buvo 2,8x2,7 m ir 2,8x3 m dydžio, sumūrytos iš raudonų plytų. Krosnių padas iš išorės apdėtas didelių neskaldytų akmenų vainiku.
Pietinių kazematų patalpose Nr. 1 ir 2 (skaičiuojant nuo PR bokšto) užfiksuoti analogiški rastajai salos pilies V kazematų patalpoje 2, išlikusios kalkinės aslos fragmentai.
Patalpoje Nr. 2 šalia krosnies rastas degėsių sluoksnis, kuriame gausu skaldytų gyvulių kaulų, buitinės keramikos fragmentų, keletas vitražinio stiklo gabalų.
PR bokšte rasta skaldytų gyvulių kaulų, kurie koncentravosi permaišytame sluoksnyje, virš sudūlėjusios medienos sluoksnelio 0,7 m gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus. Apie šio 6 cm storio medienos sluoksnelio, sudūlėjusių lentų liekanų paskirtį iš fragmentiškų PR bokšto tyrimų spręsti negalima.
Minėti radiniai PR bokšte ir P kazematuose leidžia manyti, kad šios patalpos pilies egzistavimo laikotarpiu buvo buitinės paskirties.

FIKSUOTOJAS: Birutė Lisauskaitė

FIKSAVIMO METAI: 1990-1992

FIKSAVIMO APLINKYBĖS: Archeologinė tiriamoji ekspedicija.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas

©: Sukūrimas Birutė Lisauskaitė

©: Išleidimas Lietuvos istorijos institutas

Atgal