Objektai

Archeologijo objektas
Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/objektas.php?OId=346

PAVADINIMAS: Trakų salos pilis

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Trakų archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: Pilis Galvės ežero saloje, manoma pastatyta Vytauto 15 a. pradžioje. Rezidencinė pilies dalis naudota kaip valdovų (Vytauto, Žygimanto Kęstutaičio ir kt.) rezidencija.

TURINYS:
1929-1940 m. konservacinių darbų rezultatų apibendrinimas Visatekstė
Trakų salos pilis 16–18 a. Visatekstė
Trečiasis pilies statybos laikotarpis Visatekstė
Antrasis pilies statybos laikotarpis Visatekstė
Pirmasis pilies statybos laikotarpis Visatekstė
Trakų pilis Maironio kūryboje Visatekstė
Trakų salos pilies freskų aprašymai (1822 m.) Visatekstė
1990-1992 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1988-1989 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė
1856 m. T. Triplino kelionė po Lietuvą Visatekstė
1822 m. V. Smakausko ekspedicija į Trakų pilį Visatekstė
1413-1414 m. Žilibero de Lanua kelionės dienoraščio ištrauka Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Trakų salos pilis
Trakų miestas ir Galvės ežeras
Trakų salos pilis
Trakų salos pilis
Trakų miestas ir pilys 17 a. pradžioje
Trakai 17 a. pradžioje (rekonstrukcinis piešinys)
Galvės ežero sala prieš Trakų pilies statybą
Trakų salos pilies planas (pirmojo statybos laikotarpio)
Trakų salos pilies planas (antrojo statybos laikotarpio)
Trakų salos pilies planas (trečiojo statybos laikotarpio)

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A1781

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | PILIS | MŪRINĖ PILIS | REZIDENCINĖ PILIS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | VIDURAMŽIAI | VĖLYVIEJI VIDURAMŽIAI | administraciniai regionai | LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ | TRAKŲ KUNIGAIKŠTYSTĖ

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | PRIEŠPILIS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | DONŽONAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | KAZEMATAS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | GYNYBINIS GRIOVYS

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | BOKŠTAS

MOKSLINIS KOMENTARAS 1477 m. Trakuose lankėsi Venecijos ambasadorius Ambraziejus Kontarinis (Ambrosio Contarini) ir, kaip dera diplomatui, aprašė savo įspūdžius. Jis svečiavosi pas didįjį Lietuvos kunigaikštį Kazimierą. (...) Miestas, matyt, jam įspūdžio nepadarė, nes jį vadina sodybėle arba žemele. Užtat pačią pilį, kurioje gyveno Kazimieras, jis vadina „palocium“. (...) Nors ir kaip įdomios A. Kontarinio žinios apie jo viešnagę Trakuose, tačiau jos tiksliai nepasako, kurioje būtent pilyje jis nakvojo ir kurioje pietavo. Iš visko atrodo, kad Kazimieras jį priėmė salos pilyje. Tačiau teigti, kad salos pilis būtų buvusi reprezentacinė, galima tik labai atsargiai (...).

MOKSLINIS KOMENTARAS Atgavęs Trakus kaip tėvoniją ir pasidaręs didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, Vytautas pastatė pilį Galvės ežero saloje. Kuo remiamas šis teiginys? Šaltiniuose nėra užrašyta, kad tą pilį būtų statęs Vytautas. Spėjimai, paremti stilistinėmis architektūrinėmis arba techninėmis savybėmis, kaip darė M. Moreliovskis ir B. Šmitas, vargu ar gali būti tikslūs. Jų išvados gali tik paremti konkretesnius įrodymus. Skaitant šaltinius, buvo pastebėta, kad Vytauto valdymo pradžioje Trakai visai neminimi. Vadinasi, jie buvo nuošalyje nuo politinio valstybės gyvenimo, matyt, ir dėl to, kad po sudeginimo nebuvo atstatyti. Pirmasis Vytauto vardu Trakuose sudarytas raštas yra 1399 m. donacija Vilniaus katedros kapitulai. Z. Ivinskis sudarė Vytauto buvimo Trakuose datų sąrašą (itinerarijumą), kuris daug ką pasako. 1392-1399 m. Vytautas neišdavė nė vieno rašto, kuriame surašymo vieta būtų pažymėti Trakai. Užtat nuo 1408 m. Vytautas kasmet būna Trakuose, o kai kuriais metais net po kelis kartus, pavyzdžiui, 1412 – keturis, 1413 – keturis, 1415 – septynis ir t.t. Daugiausia Vytautas Trakuose laiką leido ir raštus davinėjo 1414-1417 m. Kai kuriuose dokumentuose pažymėta „rašyta mūsų pilyje Trakuose“. Iš viso to daroma išvada, kad Galvės ežero salos pilį Vytautas pastatė apie 1407-1408 m. Statybos pradžia siejama su Senųjų Trakų atidavimu vienuoliams. Atsisakydamas pilies Senuosiuose Trakuose, jis, matyt, buvo nusprendęs arba jau pradėjęs statyti pilį Naujuosiuose Trakuose. Ši pažiūra į Trakų pilių atsiradimo laiką pasidarė vyraujanti, tačiau ne vienintelė. Tebeturi šalininkų ir senoji romantikų pažiūra, kad ir Galvės salos pilis priklauso Kęstučiui.

MOKSLINIS KOMENTARAS V. Smakauską imtis sienų tapybos aprašymo paskatino prancūzų armijos pulkininko Labomo (La Beaume) knyga „La guerre en Russie“ („Karas Rusijoje“). Knygoje aprašomas 1812 m. karas. Ten yra Trakų pilies piešinys. Knyga V. Smakauską nemažai nustebino. Svetimšalis karininkas, matęs daug architektūros ir dailės kūrinių, susidomėjo lietuvių pilies griuvėsiais. Freskų likučių V. Smakauskas rado tik didžiojoje salėje ir kai kuriose kito aukšto langų nišose. Žarstydamas griuvenas ir apžiūrinėdamas tinką, jis įsitikinęs, kad freskų būta ne tik didžiojoje salėje, bet nustatyti, kas vaizduojama, jis neįstengęs. Geriausiai išlikę piešiniai buvo langų nišose. Daugiausia tapybos žymių jis rado dešiniajame rūmų sparne, reprezentacinėje salėje. Kairiajame sparne tapybos žymių rasta trečiojo aukšto vakarinės patalpos pietiniame lange ir bokšto priešpaskutiniame aukšte. Tapytojo dėmesį pirmiausia patraukė geriausiai apšviestos didelės langų angų plokštumos. Piešiniuose V. Smakauskas matė istorines scenas. Savo piešinius jis sunumeravo. Iš viso jų buvo dvylika, neskaitant bendrų pilies vaizdų, darytų su projekcine kamera. Aprašęs freskų likučius V. Smakauskas daro išvadą, jog tai esančios scenos iš audringo Vytauto arba Žygimanto Kęstutaičio gyvenimo. Jo piešiniai ligi mūsų dienų neišliko. Tenka remtis aprašymu ir prie jo pridėta lentele su miniatiūriniais, labai schematiškais piešinėliais. Kuriuose sunku įžiūrėti net stambesnius dalykus.

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (vėlyvieji)

LOKALIZACIJA: Pilis, s., Trakų sen., Trakų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas, P. 68-69

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Galvės ežeras (Trakų m.)
Trakų pusiasalio pilis
Kauno pilis Lietuvos mūrinės pilys iš kovų su kryžiuočiais laikotarpio.

INTERNETO NUORODOS:
http://www.archyvai.lt/exhibitions/pilys/trakai.htm Trumpos istorinės žinios ir 20 a. ketvirtojo dešimtmečio vaizdai.
http://www.seniejitrakai.lt/objinfo.php?object_id=10&language=lt&mode=1

Atgal