Archeologijo objektas "Trakų salos pilis" >> "1856 m. T. Triplino kelionė po Lietuvą"

Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=346&FId=796

PAVADINIMAS: 1856 m. T. Triplino kelionė po Lietuvą

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

TEKSTINIS TURINYS:
(...) Priplaukiame prie salos pilies ir mažai išmintu takeliu pasukame į milžiniškų griuvėsių vidų. Sustojame pilies kieme, kurios gražioje pievutėje ganosi keliolika ožiukų, čia atvežtų visai vasarai. Aplink mūrus želia gebenės, šermukšniai, ant griuvėsių sienų auga berželiai; sakalai ir žuvėdros klykia ore, nepatenkinti mūsų apsilankymu. Trys kampiniai bokštai stūkso apaugę didesniais ir mažesniais medžiais, o juos jungia stora mūro siena, vietomis dar gerai atrodanti, vietomis griūvanti ir išgriuvusi tai į kiemą, tai į vidinį perkasą ir ežero bangas. Pilis, pastatyta aukštesnėje salos dalyje, dar iš tiesų didžiulė, ir net gali įsivaizduoti, kaip buvo išdėstytos salės ir menės. Viršutinis aukštas dar ne visai pasidavęs pragaištingo laiko taranams, apatinis laikosi gerai ir tyčiojasi iš ardomųjų gaivalų.
Iš šiaurės matyti keletas vienodo dydžio kambarių; viduryje – plati salė, besiremianti į vakarinį bokštą, - tai, be abejo, buvo pasitarimų ir puotų salė. Čia pat rytų pusėje puikios gotiškos architektūros koplyčia; plačiose langų nišose dar gerai matyti freskos, vaizduojančios šventuosius su auksu spindinčiomis galvomis.
Iš čia, negalėdami atitraukti akių nuo griuvėsių, pasiėmę kaip relikviją jų gabalėlių, nuplaukėme į mažesnę kapų salelę, kurioje taip pat ganosi ožkos ir dar tebesimėto mirusiųjų kaulai (...).

FIKSUOTOJAS: Teodoras Triplinas

FIKSAVIMO METAI: 1858

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 174

©: Vertimas Henrikas Valmontas

©: Išleidimas Leidykla „Mokslas“

Atgal