Archeologijo objektas "Trakų salos pilis" >> "1413-1414 m. Žilibero de Lanua kelionės dienoraščio ištrauka"

Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=346&FId=794

PAVADINIMAS: 1413-1414 m. Žilibero de Lanua kelionės dienoraščio ištrauka

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Vertimas

TEKSTINIS TURINYS:
Išvykęs iš Vilniaus, pasukau į Prūsus ir važiavau keliu, kuris vedė per Lietuvos kunigaikštystę. Pirmiausia pasiekiau vieną labai didelį Lietuvos miestą, vadinamą Trakais, skurdžiai apstatytą vien tik mediniais namais ir visai neaptvertą. Yra ten dvi pilys, kurių viena labai sena medinė, apsupta pylimu iš rąstų ir velėnų. Senoji pilis stovi kitoje ežero pusėje, atviroje vietoje. Antra pilis stovi vidury kito ežero, per patrankos šūvio atstumą nuo senosios. Ji yra visai nauja, pastatyta iš plytų prancūzų pavyzdžiu.
Trakų mieste ir aplinkiniuose kaimuose labai daug totorių, kurie gyvena giminėmis, yra tikri saracėnai, visai nežinantys Jėzaus Kristaus tikėjimo, ir turi savo atskirą kalbą, vadinamą totorių. Tame mieste gyvena vokiečių, lietuvių, rusų ir labai daug žydų. Kiekviena tų genčių turi savo atskirą kalbą.
Trakai priklauso kunigaikščiui Vytautui. Jie yra nuo Vilniaus už septynių mylių (...).
Trakų mieste yra aptvertas Žvėrynas. Jame laikomi visokių rūšių laukiniai žvėrys ir medžiojami gyvuliai, kurie veisiasi miškuose, kaip antai: laukiniai jaučiai, vadinami stumbrais, taip pat dideli arkliai, vadinami mulais, ir kiti, vadinamieji briedžiais. Yra ten laukinių arklių, meškų, šernų, elnių ir kitokių gyvulių.

FIKSUOTOJAS: Žiliberas de Lanua

FIKSAVIMO METAI: 1413-1414

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 51

©: Vertimas Eugenija Ulčinaitė

©: Išleidimas Leidykla „Mokslas“

Atgal