XV KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 15 tomas:

Jonas Basanavičius. Raštai. Antra knyga: Publicistika, recenzijos. Iš gyvenimo kronikos ir laiškų
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004


Paskutinysis „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ tomas pradedamas rašiniu „Apie lietuvių liaudies dainas“ – jis pateikiamas taip, kaip buvo išspausdintas lenkiškai (greta pridedant šių dienų vertimą į lietuvių kalbą) ir ukrainietiškai, taip pat skirtas skaityti rusiškai. Juo siekta populiarinti tarp kitų kraštų žmonių mūsų dainas, išryškinti jų savitumą, grožį. Toliau jame sudėtos iš periodikos išrinktos dainų publikacijos, prie kurių J. Basanavičius pridėjęs savo komentarus. Susidarė lietuvių tautosakos leidiniams skirtų recenzijų skyrius. Ypač kritiškas jo trumputis atsiliepimas (1883) apie Adamo Kirkoro darbą dėl jame pateikto iškreipto lietuvių gyvenimo ir papročių vaizdavimo. Tome – straipsniai apie žymesnius, Lietuvai nusipelniusius mokslininkus, kultūros veikėjus: Fridrichą Kuršaitį, Augustą Schleicherį, Franzą Tetznerį; sudėti atsiminimai apie Antaną Baranauską, Kazimierą Jaunių, Adalbertą Bezzenbergerį... Jame randame J. Basanavičiaus rašinius, kuriais jis per spaudą kreipėsi į visuomenę, ragindamas rinkti tautosaką ir kitą medžiagą, bylojančią apie Lietuvos praeitį, taip pat norėdamas išsiaiškinti keblesnius tautosakos gyvavimo atvejus.
J. Basanavičius intensyviai bendravo laiškais su nemažu būriu tautosakos rinkėjų, tyrinėtojų, taip pat su knygų leidėjais. Tų laiškų tome – nemenkas pluoštas.
Iš J. Basanavičiaus autobiografijos pateikiamos tos vietos, kurios pagilina ir sukonkretina jo tautosakinės veiklos vaizdą. Atitinkamų faktų ir žinučių aptikta užrašų knygutėse, į kurias susirašinėta, kas kasdien nutikdavę.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ penkioliktą tomą sudarė, įvadą „Neslūgstantis rūpinimasis tautosaka“ ir paaiškinimus parašė, asmenų ir mitinių būtybių, tautosakos užrašytojų rodykles sudarė Leonardas Sauka. Tomą parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Tekstologinio parengimo principus aptarė Kostas Aleksynas. Tomą redagavo, vietovardžių rodyklę ir žodynėlį sudarė Vitas Agurkis.

 

Turinys

XV Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba