XII KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 12 tomas:

Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004


Ši stambi knyga – Jono Basanavičiaus ilgalaikio dėmesio lietuvių liaudies tikėjimams, burtams, prietarams, užkalbėjimams, liaudies medicinai rezultatas. Jis pats dar 1878 m. savo gimtinėje užfiksavo retą užkalbėjimą, o 1884 ir 1885 m. tęstiniame leidinyje „Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft“ paskelbė stambius pluoštus mitinių sakmių. Jau XIX a. paskutiniame dešimtmetyje J. Basanavičius turėjo susidaręs programą, kaip ir kokią tikėjimus liečiančią medžiagą rinkti. Gausi burtų bei prietarų sankaupa buvo sutelkta į vientisą rinkinį, pateikiamą šiame tome.
Medžiagos rinkimas buvo sėkmingas pasitelkus nuoširdžius talkininkus. Spaudos draudimas, gresiantys persekiojimai ne vieną jų vertė slėpti, kas, kada ir kur tai užrašė. Seniausia medžiaga, įdėta į rinkinį, yra Motiejaus Ališausko 1874 m. užrašyti 86 burtai bei prietarai. Patį didžiausią indėlį sudaro Mato Slančiausko medžiaga, užrašyta pirmąjį XX amžiaus dešimtmetį. Jos – daugiau kaip 1100 tekstų. Antras savo dydžiu pluoštas buvo atsiųstas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės. Labiausiai ji domėjosi liaudies medicinos žiniomis, oro spėjimais. Įdomių tekstų gauta iš Viliaus Kalvaičio, XIX a. pabaigoje sunkiomis sąlygomis rinkusio iš lietuvių su mitologija susijusią medžiagą intensyviai vokietinamoje Mažojoje Lietuvoje.
Knygoje skelbiamos medžiagos paskirtis gana įvairi. Ji daugiausia nurodo, kaip elgtis, ko tikėtis visokiais margo gyvenimo atvejais. Viena iš svarbiausių gyvenimo sričių, lydėtų daugybės prietarų, burtų, tikėjimų, buvo ūkinė veikla. Yra nemažai tekstų, kuriuose užsimenama apie nevienodą žmonių dalią, apie jų laukiančią laimę ir nelaimes, ligas, mirtį, net po mirties tykančius pavojus. Labai savita poetika pasižymi užkalbėjimai. Įsakmios intonacijos skamba keiksmuose bei prakeiksmuose.
Savo sukaupta medžiaga J. Basanavičius paliko mums pravertą langą į dar taip mažai sistemiškai tirtą burtų, tikėjimų, prietarų, kitų su jais susijusių žanrų ir prie jų prisišliejančių liaudiškų gydymo būdų pasaulį.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ dvyliktą tomą sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Įvadą „Tikėjimų, burtų ir prietarų pasaulis“, paaiškinimus parašė, įvairiopoje teksto medžiagoje orientuotis padedančias rodykles sudarė Leonardas Sauka. Tekstologinio parengimo aspektus aptarė Kostas Aleksynas, žodynėlį sudarė Vitas Agurkis.

Turinys

XII Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba