IV KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 4 tomas:

Lietuviškos pasakos įvairios. Ketvirta knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: „Vaga“, 1998


Visas 233 šios knygos pasakas ir kitų žanrų kūrinius Ožkabalių ir Bartninkų apylinkėse surinko Jono Basanavičiaus brolis Vincas. Leonardas Sauka įvadiniame straipsnyje „Ožkabalių ir Bartninkų pasakų rinkėjas Vincas Basanavičius“ pateikia nemažai žinių apie šį įžymųjį Suvalkijos tautosakos rinkėją, kuris savo darbu prilygo kitiems jau išgarsėjusiems, lietuvių kultūrai daug nusipelniusiems, bet taip pat mažai mokytiems žmonėms, kaip antai Matui Slančiauskui ar Viliui Kalvaičiui. Tos žinios surankiotos iš įvairių šaltinių, o ypač iš didžiausio ir įdomiausio – neskelbtų jo laiškų broliui Jonui.
Knygos „Prakalboje“ J. Basanavičius nurodo, kad joje skelbiamos pasakos – iš to Suvalkų gubernijos krašto, kuris, anot jo, viduramžiais Sūdavija vadintas. Jis mėgina nustatyti šio pavadinimo etimologiją, taip neva vadinto krašto ribas. Aiškinamasi, koks buvęs vietos gyventojų likimas, ieškoma duomenų, rodančių, kada seniausieji gyventojai, jo vadinami getais, čia įsikūrę, domimasi buvusia jų kultūra.
Daugelio čia skelbiamų pasakų siužetai žinomi iš ankstesnių „Lietuviškų pasakų įvairių“ knygų. Kita vertus, esama pasakų-legendų, novelių ir kvailo velnio pasakų, kurių ankstesniuose šio leidinio tomuose nebuvo.
 „Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ ketvirtą tomą parengė, skelbiamos medžiagos tekstologinio parengimo principus aptarė ir žodynėlį sudarė Kostas Aleksynas. Minėtą įvadą, paaiškinimus, nurodančius skelbiamos medžiagos vietą nacionaliniuose bei tarptautiniuose kataloguose, aptariančius jos gyvavimą Lietuvoje ir paplitimą kitose pasaulio tautose, taip pat pateikiančius kitus folkloristinius duomenis, parašė ir „Lietuviškų pasakų įvairių“ tekstų, spausdintų visose keturiose knygose, rodyklę sudarė Leonardas Sauka.

 

Turinys

IV Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba