nuorodos

Apie J. Basanavičių:

Vacys Bagdonavičius. Vydūnas ir Jonas Basanavičius (Šiaurės Atėnai, 2003-07-19, Nr.661) http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=661&kas=straipsnis&st_id=1957

Kazys Blaževičius. Dr. Jonas Basanavičius ir Vasario 16-oji (XXI amžius, 2004 m. vasario 18 d., Nr. 4 (73)) http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20040218/4-1.html

Gintautas Česnys. Jonas Basanavičius prie lietuviškojo medicinos vardyno ištakų (Mokslas ir gyvenimas, 2001, Nr.11) http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/11/11med.html

Jurga Jonutytė. Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas (Literatūra, 2006, Nr. 6/48) http://www.literatura.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2011/11/Lit_48_6_29-41.pdf Vytautas Merkys. Jonas Basanavičius ir “Aušra” (Mokslas ir gyvenimas, 2001, Nr.11 )
http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/11/11ausra.html

Antanas Tyla. Patriarcho J. Basanavičiaus kilmės pėdsakai (Mokslas ir gyvenimas, 2001, Nr.11)http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/11/11pat.html 


Apie J.Basanavičiaus tautosakos biblioteką:

Živilė Ramoškaitė. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka - kas tai? (Septynios meno dienos, 2005-12-16 nr. 688) Živilė Ramoškaitė. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. Surinko Jonas Basanavičius; parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka, t. 1–15. Vilnius, 1993–2004. (Tautosakos darbai, XXII (XXIX) 2005)http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/TD29/30-recenzijos-01.pdf

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba