JONAS BASANAVIČIUS > paveikslai


J. Basanavičius. 1897 m.

J. Basanavičius

J. Basanavičius

J. Basanavičiaus rankraštis

Veikalo "Levas lietuvių pasakose ir dainose" titulinis lapas

Pratarmė

"Levas lietuvių pasakose ir dainose" iliustracija

"Levas lietuvių pasakose ir dainose" puslapis

"Lietuviškų pasakų"(kn. 2) titulinis puslapis

"Lietuviškų pasakų"(kn. 2) prakalba

"Ožkabalių dainos"(kn. 2) viršelis

"Ožkabalių dainos"(kn. 1) titulinis lapas

"Ožkabalių dainos"(kn. 1) puslapis

M. Slančiausko laiškas J. Basanavičiui

M. Slančiausko laiškas J. Basanavičiui

M. Slančiausko rankraštis

"Iš gyvenimo vėlių bei velnių" titulinis

"Iš gyvenimo vėlių bei velnių" prakalba su J. Basanavičiaus pataisymais

Signatarų namai. Jono Basanavičiaus memorialinis kambarys
[1-19]  

Atgal

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba