> Turinys

Titulinis
Pratarmė
Jonas Basanavičius apie tautosaką ir mitinius vaizdinius. Leonardas Sauka
STRAIPSNIAI IR STUDIJOS
Kelionė ežerų ir upių ing Lietuvą
Lietuvių "Dunojus" ir rymėnų "Danubius"
Žiponas bei žiponė
Žirgas ir vaikas
Kas yra "daina"?
Apie Saroną karalių
Kaip lietuvių senovėje vandenimis keliauta
Trakų ir lietuvių mitologijos smulkmenos
Akmens ir vario bei žalvario kultūra lietuvių dainose ir pasakose
Dėlei žynio Ilgio
Ką lietuvių dainos žino iš Lietuvos ir kitų kraštų geografijos bei etnografijos
Apie obuolį lietuvių dainose bei pasakose ir vestuvių apeigose
Dėlei Daidaliaus ir jojo labirinto
Vilnius lietuvių dainose
Iš senovės lietuvių mitologijos
Paaiškinimai

Į knygos aprašą

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba