X KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 10 tomas:

Ožkabalių dainos. Antra knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998

 

Antroje „Ožkabalių dainų“ knygoje paskelbtos 215–420 J. Basanavičiaus sudaryto ir leidėjo padalyto perpus rinkinio dainos ir J. Narjausko vėliau užrašytos jų melodijos.
Knyga pradedama Leonardo Saukos įvadiniu straipsniu „Ožkabalių dainų rinkėjai“. Jame nusakoma ta XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kultūrinė aplinka, kurioje iš visų lokalinių liaudies dainų rinkinių išsiskyrė brolių Juškų ir J. Basanavičiaus parengtos knygos, nustebinusios skaitytojus pateiktų dainų lobiais.  Apžvelgiami faktoriai, paskatinę J. Basanavičių imtis sudaryti tokį stambų liaudies dainų rinkinį, įvertinami jo bendradarbiai ir talkininkai, kurių triūso vaisiai buvo labai reikšmingi. Beveik ketvirtadalį abiejose „Ožkabalių dainų“ knygose skelbiamų dainų – net 97 – yra užrašęs pats leidinio sudarytojas. Dainas jis užrašinėjo 1865–1874 metais (daugiausia – dar būdamas gimnazistas) ir pradėjo skelbti periodikoje 1880 m. Į šį leidinį pateko 138 Vinco Basanavičiaus 1899 m. užrašyti tekstai. Prie jų nurodyti pagrindiniai dainininkai. Daugiausia tekstų – 182 – užrašė tarnautojas Vincas Vaičaitis, kuriam yra tekę bendrauti su žymiu etnografu Eduardu Volteriu. Ypač vertingos jo surinktos vestuvinės dainos. Daugelis jų turi pastabas, nurodančias, kokiomis aplinkybėmis jos dainuojamos. J. Narjauskas ėmėsi užrašinėti dainų melodijas, kai gimė sumanymas (neįgyvendintas) rengti naują „Ožkabalių dainų“ leidimą su gaidomis. Jis 98 melodijas užrašė iš Magdės Galeckienės, 31 dainos melodiją padainavo Magdė Besaspariūtė, 27 – Vincas Basanavičius, 21 melodiją pats mokėjo ir „iš savęs užrašė“.
„Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos“ dešimtą tomą parengė Kostas Aleksynas ir Leonardas Sauka. Melodijas parengė, jų pateikimo abiejose knygose principus nusakė Eligija Garšvienė. Tekstologinio dainų parengimo aspektus aptarė Kostas Aleksynas, paaiškinimus  parašė, dainų žanrų, teminių grupių ir tipų, taip pat melodijų pateikėjų rodykles sudarė Leonardas Sauka. Žodynėlį sudarė Vitas Agurkis.

 

Turinys

X Knygos puslapiai

 
 

atsiliepimai

apie projektą

papildymai

kontaktai


 
 
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010;
© Matematikos ir informatikos institutas - programavimas, 2010
Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
ir Lietuvos mokslo taryba