TERMINAI

ADRESAS: http://www.knygadvaris.lt/terminas.php?TeId=1469&back=home&back=home

TERMINAS: VOTAS

APIBRĖŽIMAS: Katalikų bažnyčioje tai koks nors simbolinis daiktas (paprastai įvairių pavidalų ir iš įvairių metalų, dažniausiai brangiųjų, pagamintos plokštelės), kaip privataus pamaldumo ženklas, kabinamas ant šventų paveikslų, skulptūrų, reiškiant padėką už įvairias malones ar dovanojant kokia nors intencija (pvz. prašant išgijimo).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Votai būna geometrinių formų arba išpjauti pagal vaizduojamo objekto kontūrą (pvz., rankos, širdies, kojos ir pan.), su graviruotais ar kalstytais atvaizdais bei įrašais, įvairūs vėriniai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | SIMBOLINĖS PASKIRTIES DAIKTAI
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | SIMBOLINĖS PASKIRTIES DAIKTAI

SUSIJĘ TERMINAI:
AUKA

SINONIMIJA:
VOTINIS ATVAIZDAS Votinis atvaizdas. Iš Universalus meno žodynas. Nuo seniausių laikų iki dabarties. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 468.

VOTYVINĖS PLOKŠTELĖS Votinis atvaizdas.Iš Universalus meno žodynas. Nuo seniausių laikų iki dabarties. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 468.

ATITIKMENYS:
ang. Votive model
Votive model. Iš MDA Archaeological Object Thesaurus [interaktyvus]. English Heritage & Royal Commission on the Historical Monuments of England, United Kingdom,1997. [žiūrėta 2004 m. birželio mėn. 1 d.]. Prieiga per internetą: .

ang. Votive offering
Votive offerings. Iš Art and Atrchitecture Thesaurus On Line [interaktyvus]. The J. Paul Getty Trust, USA, 2000. [žiūrėta 2004 m. birželio mėn. 1 d.]. Prieiga per internetą: .

TERMINO ŠALTINIAI:
Votas. Iš Krikščioniškosios ikonografijos žodynas. Sudarė Dalia Ramonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 321.

Votas. Iš Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma litera, 2001, p. 783.

PAVYZDYS:
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos koplyčios votai.

ILIUSTRACIJA: Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas. Sudarytojas Širmulis., A. Vilnius : VDA l-kla, 1997, 60, [16] p.: iliustr.

PASTABOS: Votais dar vadinami ir bažnyčiai dovanoti įvairūs įrenginiai, dažniausiai altoriai, paveikslai, liturginiai daiktai ar drabužiai.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-06-03 astro@moletai.omnitel.net
8-383-45424; 8-610-97107.

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal