Objektai

Archeologijo objektas
Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/objektas.php?OId=541

PAVADINIMAS: Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Kernavės archeologijos paminklų kompleksas

ANOTACIJA: 13–14 a. Kernavės pilies papilys.

TURINYS:
Vladislovo Sirokomlės kasinėjimai piliakalnyje Visatekstė
1983 m. archeologinių tyrimų rezultatai Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:
Kernavės archeologijos paminklų kompleksas
Kernavės apylinkės
Kernavė 13-14 a. (rekonstrukcinis piešinys)

FIZINIAI PARAMETRAI

OBJEKTAS SAUGOMAS:
NKVA (Kultūros vertybių departamento Nekilnojamų kultūros vertybių apskaita), Nr. A1472 P

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | PILIAKALNIS | pagal funkciją | PILIAKALNIS (GYVENVIETĖ)

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | GYNYBINĖS VIETOS | gynybinių kompleksų dalys | PAPILYS

MOKSLINIS KOMENTARAS 12–14 a. čia, matyt, būta didelio Kernavės pilies papilio. Suintensyvėjus kryžiuočių puldinėjimams, saugumo sumetimais lengviau prieinamose vietose jis buvo sustiprintas pylimu ir grioviu.

MOKSLINIS KOMENTARAS Aptikta daug gargažių, o tai liudija buvus kalvę. Taip pat žalvario žaliavos, kaulo dirbinių, žaliavos ir atliekų. Čia aiškiai būta amatininkų apgyvendinto papilio. Papilys yra gerai įtvirtintas, jį supo gilus griovys ir pylimas. Taigi piliakalnis atliko ir gynybos funkciją.

CHRONOLOGIJA: Viduramžiai (ankstyvieji)

LOKALIZACIJA: Kernavė, mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., Lietuvos Respublika

GAMTINĖ CHARAKTERISTIKA

LITERATŪRA: Leidinio aprašas

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:
Kernavės piliakalnis II, vadinamas Mindaugo Sostu Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės „Žemutinis miestas“ Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis I, vadinamas Aukuro kalnu, arba Barščių, Šventu kalnu Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės „Viršutinis miestas“ Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis III, vadinamas Lizdeikos kalnu, arba Smailiakalniu Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės (Kriveikiškio) kapinynas Priklauso tam pačiam XIII–XIV a. archeologijos paminklų kompleksui.
Kernavės šventvietė (Širvintų r.) Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės miestelis Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui. Manoma, Pilies kalne - Kernavės miestelio užuomazga.
Kernavės piliakalnis IV, vadinamas Pilies kalnu, arba Įgulos kalnu, Piliaviete Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kernavės pilkapiai Priklauso tam pačiam archeologijos-istorijos paminklų kompleksui.
Kriveikiškio piliakalnis, vadinamas Žvalgakalniu (Širvintų r.)
Semeniškių senovės gyvenvietė I (Širvintų r.)
Kernavės geležies amžiaus gyvenvietė (Pajautos slėnyje)
Kernavės bažnyčių vieta

INTERNETO NUORODOS:
http://www.archyvai.lt/exhibitions/pilys/kernave.htm Trumpos istorinės žinios ir 20 a. ketvirtojo dešimtmečio vaizdai.
http://www.heritage.lt/archeologija/aerofoto/kernaves_piliakalniai.htm

Atgal