Asmuo Petras Arminas-Trupinėlis

FIKSUOTOJAS

Padavimas apie atspėtą ežero vardą Anykštis
Virš Tyrelių kabėjo juodas debesis, kuriame buvo matomos plaukiojančios žuvys. Mažame tvenkinyje moteris, velėdama drabužius, kultuvu susitrenkė nykštį ir sušuko "ai nykšti, nykščiuk". Po tų žodžių nulėkė debesis į tą vietą, kur bu... [Apie atspėtą ežero vardą Anykštis]

BsTB 13 105-98 Pasaka AT 400*+159*+(302) [Apie tris karaliūčias, į gulbes pavirtusias]
Dingo miško sargo žmona. Vyras su sūnumi išėjo jos ieškoti. Pamiškėje jie pamatė liūtą, kurtą, grifą ir skruzdėlę, kurie nepasidalino dvėseliena. Miško sargas padalino jiems. Gyvūnai pasakė, kad jie padės vyrui, kai prireiks. Miško sa... [Apie tris karaliūčias, į gulbes pavirtusias]

BsTB 2 309-151 Pasaka AT 400*+159*+(302) – Apie tris karaliūčias, į gulbes pavirtusias
Vienos girios pakrašty gyveno miško sargas su močia. Prie jų gryčios buvo tvenkinys, kur vis atskrisdavo trys gulbės. Nusileidę jos nusiimdavo plunksnas ir pavirsdavo gražiomis merginomis. Miško sargas pamilo jauniausią iš trijų. Motinos patar... Teksto 1995 m. redakcija


Atgal