Archeologijo objektas "Kauno pilis" >> "Antrosios pilies bokštai"

Archeologija


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=331&FId=1510

PAVADINIMAS: Antrosios pilies bokštai

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

TEKSTINIS TURINYS:
Apie antrosios Kauno pilies bokštus tenka spręsti iš pietryčių ir pietvakarių bokštų liekanų. Jie yra buvę aukštesni už kiemo sienas ne mažiau, kaip vienu aukštu, vadinasi, buvo ne žemesni, kaip keturių aukštų. Pietryčių bokšto ketvirtajame aukšte, prie apsauginių sienų, išlikusios angos yra ne kas kita, kaip šaudymo galerija. Tačiau ne visų pilies bokštų paskirtis buvo vienoda. Pagrindinė pietryčių bokšto paskirtis – apšaudyti priešą iš šono, neprileisti jo prie rytinės ir pietinės sienų.
Atkasus pietryčių bokštą iš kiemo, įsitikinta, kad jis turėjo du įėjimus: vieną – pirmajame aukšte, kitą – antrajame. Iš pirmojo aukšto angos skliaute ir sienoje esančių skirtingo formato plytų ir aiškių vėlesnio remonto žymių matyti, kad tos angos ne pirminės. Į bokštą iš pradžių buvo patenkama tik per antrojo aukšto įėjimą. Į trečiąjį ir ketvirtąjį aukštus ir apsauginių sienų viršų ėjo antrojo aukšto sienoje prasidedantieji sraigtiniai laiptai. Priešais bokšto pirmąjį aukštą ir priešais rytinėje sienoje esančius vartus atkasta mūrinė pakopa, kuri jungė abi įėjimų angas. Aiškiai matyti, kad pakopa statyta ne antrosios pilies įrengimo pradžioje, bet žymiai vėliau. Iš pilies kiemo pirma buvo lipama pakopa ir tik po to įeinama į bokšto antrąjį aukštą arba į rytinėje sienoje esančius vartus.
Visai kitokią paskirtį turėjo keturkampis pietvakarių bokštas, kurio teišliko pusė pirmojo aukšto. Didžioji šio bokšto dalis buvo pilies kieme, tik maža jo dalelė išsikišo už apsauginių pilies sienų. Iš bokšto santykio su apsauginėmis pilies sienomis galime spręsti, kad jis naudotas daugiausia pilies ūkio reikalams. Tik kai kurios šio bokšto konstrukcijos yra buvusios pritaikytos tarnybai bei pilies kiemo ryšiui su apsauginėmis sienomis palaikyti. Šio bokšto pirmojo aukšto mūro liekanose jokių angos pėdsakų nėra. Pirmajame bokšto aukšte išlikusi pirmosios pilies siena verčia manyti, kad aukštas buvo nenaudojamas arba naudojamas tik kaip rūsys.

FIKSUOTOJAS: Karolis Mekas

FIKSAVIMO METAI: 1971

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 164

©: Sukūrimas Karolis Mekas

Atgal