Tautosako objektas "Padavimas apie Vištyčio ežero (Vilkaviškio r.) ir jo pavadinimo kilmę" >> "Padavimas [Vištyčio ežeras]"

Tautosaka


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=1783&FId=3563

PAVADINIMAS: Padavimas [Vištyčio ežeras]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Padavimas apie Vištyčio ežero ir jo vardo kilmę. Rankraštinė versija

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kur dabar yra Vištyčio ežeras, seniau buvo didelės lankos. Tose lankose žmonės ganydavo savo arklius. Vieną kartą piemenys ganydami atsigulė pailsėt. O pro tas pievas pralėkė paukštis ir sučirškė – cypt. Tas pasikartojo tris kartus.
Vienas piemuo girdėjo, bet, nieko nemanydamas, vis tiek gulėjo. Staiga jis išgirdo balsą:
– Kelkitės ir varykit iš čia arklius, nes greit čia atsivers ežeras.
Tą patį balsą jis girdėjo dar du kartu. Tik trečią kartą piemuo išisgando ir, sušukęs kitiems, kad bėgtų, pats su savo arkliais nujojo. Staiga atsivėrė ežeras, ir tie, kurie jo neklausė, nuskendo. Tas ežeras gavo Vištyčio vardą, nes paukštis sucypė – cypt.

PATEIKĖJAS: R. Skirgailaitė 1934 metais pateikėjai buvo 80 metų.

FIKSUOTOJAS: A. Katiliūtė

FIKSAVIMO METAI: 1934

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Naujamiestis

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 608, Nr. 654

©: Parengimas Lietuvių kalbos ir literatūros institutas

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio „Lietuvių tautosaka“, t. 4, 1967 m.

Atgal