Tautosako objektas "Padavimas apie kalne prie Kauno (Kauno m.) esančią kariuomenę" >> "Padavimas [Kalne esanti kaiuomenė]"

Tautosaka


NUORODA: http://www.knygadvaris.lt/fiksacijos.php?OId=1718&FId=3454

PAVADINIMAS: Padavimas [Kalne esanti kaiuomenė]

ANKSTYVESNĖ FIKSACIJA:
Padavimas apie kalne prie Kauno esančią kariuomenę

DUOMENŲ TIPAS: visateksčiai duomenys

FIKSACIJOS TIPAS:
Redaguota versija

STILIUS: Literatūrinė kalba

TEKSTINIS TURINYS:
Kartą ėjo į Kauną kalvis iš Salių kaimo. Tik žiūri - priešais jo ateina koksai žmogus, kuris prisiartinęs mostelėjo ranka ir pasakė kalviui:
- Eikš su manim!
Kalvis iš žingeidumo nuėjo. Nepažįstamasis įvedė jį į urvą po kalnu. Ten jis pamatė labai daug kariuomenės, ne rusų, bet nepažįstama uniforma. Tos kariuomenės vadas paprašė kalvį, kad pakaustytų arklius. Kalvis sutiko.
Kada pakaustė visus arklius, vadas jam pasakė:
- Ateis valanda, kada mes iš po žemės išeisime; tada rusų valdžios nebus.
Paskui išvedė kalvį iš po žemės. Sugrįžęs namo, jis sužinojo, jog buvo po žeme trejis metus. Matyt, labai daug arklių kaustė.

FIKSUOTOJAS: A. Mugasaitė

FIKSAVIMO METAI: 1933

IDENTIFIKUOTA FIKSAVIMO VIETA: Lapės, sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr., Lietuvos Respublika

FIKSAVIMO VIETA PAGAL ŠALTINĮ: Lapių vls., Kauno apskr.

SKELBTA LEIDINYJE:
Leidinio aprašas, P. 32, Nr. 49

©: Sudarymas Bronislava Kerbelytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

PASTABOS: Skelbiama iš leidinio "Žemės atmintis", 1999 m.

Atgal